• BID-POINT | เหมาะกับหลายหลายธุรกิจ ง่าย สะดวก ราคาไม่สูง

ร้าน Popcorn Please

ราคา 20บาท / ช่วง
ราคา 500บาท / เดือน
 • รหัสป้าย: BP-00003
 • ที่อยู่: 46/4 ถ. เทวัญ ตำบลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300
 • จำนวนการเข้าถึง: 1,000 ครั้ง / วัน
Smart TV
0.96 ม. X 0.56 ม
ไม่ว่าง

ร้านหมูจุ่มเจ้โส เชียงใหม่

ราคา 20บาท / ช่วง
ราคา 500บาท / เดือน
 • รหัสป้าย: BP-00002
 • ที่อยู่: 411-413 Charoen Rat Rd, ตำบล ป่าตัน อำเภอเ มืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 • จำนวนการเข้าถึง: 500 ครั้ง / วัน
Smart TV
40 นิ้ว
ไม่ว่าง

ร้านส้มตำเปรี้ยวปาก สันติธรรม

ราคา 20บาท / ช่วง
ราคา 500บาท / เดือน
 • รหัสป้าย: BP-00004
 • ที่อยู่: ถ. เทวัญ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
 • จำนวนการเข้าถึง: 700 ครั้ง / วัน
Smart TV
40 นิ้ว
ไม่ว่าง

ร้าน ครัวจิปาถะ

ราคา 20บาท / ช่วง
ราคา 500บาท / เดือน
 • รหัสป้าย: BP-00007
 • ที่อยู่: QXPC+95F ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 • จำนวนการเข้าถึง: 500 ครั้ง / วัน
Smart TV
40 นิ้ว
ไม่ว่าง

ร้าน ลูกชิ้นลุงสวน

ราคา 20บาท / ช่วง
ราคา 500บาท / เดือน
 • รหัสป้าย: BP-00008
 • ที่อยู่: ติดกับ อิซูซุหน้าปรินส์ ในโครงการหลังร้านเพื่อนเรียน 116/1 ถนน แก้วนวรัฐ วัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 • จำนวนการเข้าถึง: 500 ครั้ง / วัน
Smart TV
40 นิ้ว
ไม่ว่าง

ร้าน เจ้ศรีกระทะร้อน เชียงใหม่

ราคา 20บาท / ช่วง
ราคา 500บาท / เดือน
 • รหัสป้าย: BP-000010
 • ที่อยู่: 14 2 ถนน สุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 • จำนวนการเข้าถึง: 500 ครั้ง / วัน
Smart TV
40 นิ้ว
ไม่ว่าง

ร้าน ขนมจีนบุฟเฟต์วัดเกตุ เชียงใหม่

ราคา 20บาท / ช่วง
ราคา 500บาท / เดือน
 • รหัสป้าย: BP-000011
 • ที่อยู่: 1 9 ถนน แก้วนวรัฐ ซอย 3 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
 • จำนวนการเข้าถึง: 600 ครั้ง / วัน
Smart TV
40 นิ้ว
ไม่ว่าง

ร้าน ครัวอีสานหางดง เชียงใหม่

ราคา 20บาท / ช่วง
ราคา 150บาท 25% / เดือน
 • รหัสป้าย: BP-000015
 • ที่อยู่: PW4P+W3H ตำบล บ้านแหวน อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230
 • จำนวนการเข้าถึง: 500 ครั้ง / วัน
Smart TV
40 นิ้ว
ไม่ว่าง

ร้าน สวนฅนปาย พิซซ่า คาเฟ่ เชียงใหม่

ราคา 20บาท / ช่วง
ราคา 500บาท / เดือน
 • รหัสป้าย: BP-000019
 • ที่อยู่: หมู่ที่ 6 3 ตำบล สันกำแพง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 • จำนวนการเข้าถึง: 450 ครั้ง / วัน
Smart TV
40 นิ้ว
ไม่ว่าง

ร้าน นิยมลาบ เชียงใหม่

ราคา 20บาท / ช่วง
ราคา 500บาท / เดือน
 • รหัสป้าย: BP-000020
 • ที่อยู่: 34/30 ถนนหัสดีเสวี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 • จำนวนการเข้าถึง: 600 ครั้ง / วัน

BID-POINT

เหมาะกับหลายหลายธุรกิจ , สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน , ง่าย สะดวก ราคาไม่สูง

^