• BID-POINT | เหมาะกับหลายหลายธุรกิจ ง่าย สะดวก ราคาไม่สูง

ร้าน ทวีทรัพย์เพ็ทช้อป

ราคา 20บาท / ช่วง
ราคา 500บาท / เดือน
  • รหัสป้าย: BP-00006
  • ที่อยู่: 80-34 ถ. เชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
  • จำนวนการเข้าถึง: 550 ครั้ง / วัน

BID-POINT

เหมาะกับหลายหลายธุรกิจ , สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน , ง่าย สะดวก ราคาไม่สูง

^