• BID-POINT | เหมาะกับหลายหลายธุรกิจ ง่าย สะดวก ราคาไม่สูง

โรงแรม North INN Town

ราคา 20บาท / ช่วง
ราคา 500บาท / เดือน
  • รหัสป้าย: BP-00009
  • ที่อยู่: 10 2 ถ. ป่าตันงาม ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
  • จำนวนการเข้าถึง: 600 ครั้ง / วัน
Smart TV
40 นิ้ว
ไม่ว่าง

มูสโฮเทล เชียงใหม่

ราคา 20บาท / ช่วง
ราคา 500บาท / เดือน
  • รหัสป้าย: BP-000014
  • ที่อยู่: 384, 1 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
  • จำนวนการเข้าถึง: 600 ครั้ง / วัน

BID-POINT

เหมาะกับหลายหลายธุรกิจ , สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน , ง่าย สะดวก ราคาไม่สูง

^