• BID-POINT | เหมาะกับหลายหลายธุรกิจ ง่าย สะดวก ราคาไม่สูง

อีเดนคลีนิค - Eden Clinic

ราคา 20บาท / ช่วง
ราคา 500บาท / เดือน
  • รหัสป้าย: BP-00005
  • ที่อยู่: 5/17 หมู่ที่ 7 ถ.เชียงใหม่-หางดง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  • จำนวนการเข้าถึง: 500 ครั้ง / วัน
Smart TV
40 นิ้ว
ไม่ว่าง

ร้าน ยางถูกเชียงใหม่

ราคา 20บาท / ช่วง
ราคา 500บาท / เดือน
  • รหัสป้าย: BP-000017
  • ที่อยู่: 111/6 ซอย บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
  • จำนวนการเข้าถึง: 500 ครั้ง / วัน

BID-POINT

เหมาะกับหลายหลายธุรกิจ , สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน , ง่าย สะดวก ราคาไม่สูง

^